ที่อยู่โกดัง Firsttaobao (กรุงเทพมหานคร)

11/88 ซอย.ติวานนท์ปากเกร็ด56 แยกพระแม่มหาการุณย์ซอย 35 ถนนติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

GPS : 13.947046, 100.563489  /  Call center : 02-114-7885  Line : @firsttaobao

หมายเหตุ ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 4-7 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ