Taobao จีนเข้ม ออกกฎควบคุมการสตรีมสดของร้านค้าปลีก

Taobao จีนเข้ม ออกกฎควบคุมการสตรีมสดของร้านค้าปลีก - firsttaobao taobao Taobao จีนเข้ม ออกกฎควบคุมการสตรีมสดของร้านค้าปลีก                                                            768x402

Taobao E-commerce Live Streaming คือเครื่องมือการตลาดยุคใหม่ที่ได้รับความนิยมในจีนยุคนี้ เป็นแพลตฟอร์มที่ร้อนแรงที่สุดในอุตสาหกรรมออนไลน์ และมีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคของผู้คนได้เป็นอย่างดี

แคมเปญการช็อปปิ้งแบบสตรีมสดได้รับการกล่าวขานว่าสามารถช่วยให้อุตสาหกรรมการค้าปลีกของจีนเฟื่องฟูท่ามกลางการระบาดของ Coronavirus โดยเฉพาะการสตรีมสดบนแพลตฟอร์ม Tmall E-Commerce ยักษ์ใหญ่อันดับ 1 ของจีนในเครือ Alibaba Group และ JD.com แพลตฟอร์ม E-Commerce ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

การสตรีมสดได้รับการพิสูจน์ว่า เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีคุณค่าสำหรับแบรนด์และผู้ค้าปลีกในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ทางการจีนได้มองเห็นปัญหาบางอย่าง จึงสั่งการให้สมาคมโฆษณาของจีน (CAA : Chinese Advertising Association) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลและควบคุมการสตรีมสด ได้ออกกฎชุดแรกสำหรับภาคธุรกิจ โดยร่างมาตรฐานขึ้นมา 2 ฉบับ คือ

» มาตรฐานขั้นพื้นฐานของการดำเนินงานและการให้บริการ Shopping Live Streaming
» แนวทางการประเมินระบบให้บริการช็อปปิ้งออนไลน์ เพื่อเข้าสู่กฏเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน จะช่วยให้ธุรกิจค้าปลีก E-Commerce ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
โดยผู้ค้าปลีกจะต้องลงทะเบียนชื่อจริง ทั้งแบรนด์ ธุรกิจ และบุคคลทั่วไป โดยข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2020 เป็นต้นไป

อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซจำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเร่งด่วน
ผู้ค้าปลีกในจีนที่ทำการสตรีมสด จะต้องให้คำอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งการโฆษณาที่ผิดเนื้อหา หยาบคายและโฆษณาเกินจริง เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ทั้งนี้ จะมีบทลงโทษสำหรับผู้ค้าปลีกที่ฝ่าฝืนกฎ จากนั้นจะส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบและติดตามต่อไป ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม Live Streaming อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่ สมาคมโฆษณาของจีน (CAA)

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำการสตรีมสด
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยการสตรีมสด ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับระดับชาติสำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้องมีใบรับรองการผลิตและการขาย ใบอนุญาตการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ความงาม ยา ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ฯลฯ ควรมีหมายเลข ID ของเอกสารอนุมัติที่เกี่ยวข้อง วันที่ผลิต อายุการเก็บรักษา และข้อควรระวัง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจีนยังไม่มีกฎหมายที่รองรับอุตสาหกรรม E-Commerce แบบ Live Streaming แต่แบรนด์ธุรกิจ หรือผู้ค้าปลีกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วไปของกฎหมายการโฆษณา โดยกฎหมายดังกล่าว นอกจากจะช่วยปกป้องผู้บริโภคแล้ว กฏบางข้อยังช่วยปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ค้าปลีกอีกด้วย

ที่มาข้อมูล : https://technode.com/