เว็บสั่งของจากจีน

เว็บสั่งของจากจีน อิโมจิ กิมมิคเล็กๆ ที่ทรงพลัง Firsttaobao เว็บสั่งของจากจีน เว็บสั่งของจากจีนกับการใช้อิโมจิ (Emoji) อันทรงพลังใน Social Media                                           Firsttaobao 1024x536

เว็บสั่งของจากจีนกับการใช้อิโมจิ (Emoji) อันทรงพลังใน Social Media

อิโมจิ กิมมิคเล็กๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ในช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Instagram และ Twitter ซึ่งเป็นส่วนประกอบในเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มยอด Engagement ได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ