สั่งของจาก taobao ธุรกิจออนไลน์ปี 2020 จะรุ่งหรือร่วง ?

สั่งของจาก taobao ธุรกิจออนไลน์ปี 2020 จะรุ่งหรือร่วง Firsttaobao สั่งของจาก taobao สั่งของจาก taobao ธุรกิจออนไลน์ปี 2020 จะรุ่งหรือร่วง ?                        2020                      Firsttaobao 768x402

สั่งของจาก taobao หรือธุรกิจขายของออนไลน์ – นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้น จัดเป็น 1 ในธุรกิจ SME (Small and Mid-Size Entreprise) ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. 

เพราะเมื่อมีผู้ประกอบการในประเทศเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์หรือสั่งของจาก taobao นั่นย่อมหมายถึงว่า มีการจ้างงานของแรงงานในประเทศเกิดขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าภายในประเทศเติบโต

ข้อมูลจาก สสว. ระบุว่าภาพรวมของสถานการณ์ SME ปีที่ผ่านมา มีจำนวนตัวเลขผู้ประกอบการ SME ประมาณ 3 ล้านกว่าราย ก่อให้เกิดการจ้างงานรวม 13 ล้านกว่าคน และคิดเป็นร้อยละ 85.5% ของการจ้างงงานรวมทั้งประเทศ โดยประเทศคู่ค้าหลักของ SMEs ไทย คือ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอียู

สำหรับปีนี้ สสว.ประเมินสถานการณ์ปัจจัยที่ต้องระวังสำหรับธุรกิจ SME คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า การแข็งค่าของเงินบาท สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือน การขอสินเชื่อของ SME จากสถาบันการเงินยังคงทำได้ยาก รวมถึงกระแสของเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือแย่งส่วนแบ่งของธุรกิจในรูปแบบดั้งเดิม (อ่านเพิ่มเติม อัพเดท 7 ธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงในปี 2020)

อย่างไรก็ตาม มีรายงานด้วยว่า ผู้ประกอบการ SME ไทยในปัจจุบันนี้มีกว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจไมโคร (MSME ย่อมาจาก Micro Small and Medium-Sized Enterprise) สำหรับนักธุรกิจออนไลน์มือใหม่ที่สั่งของจาก taobao อาจจะสงสัยว่า ธุรกิจ MSME กับธุรกิจ SME มีความต่างกันอย่างไร ? คำตอบก็คือ ธุรกิจ MSME คือกิจการมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือไม่เกิน 150,000 บาทต่อเดือน และมีจ้างงานไม่เกิน 5 คน ในขณะที่ธุรกิจ SME คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยลักษณะของธุรกิจ SME ที่ถูกกำหนดไว้ในพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ระบุว่า 

 • กิจการค้าส่ง ขนาดย่อม มีการจ้างงานไม่เกิน 25 คน มีจำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท / ขนาดกลาง มีการจ้างงาน 26-50 คน มีจำนวนสินทรัพย์ถาวร 51-100 ล้านบาท
 • กิจการค้าปลีก ขนาดย่อม มีการจ้างงานไม่เกิน 15 คน มีจำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 30 ล้านบาท / ขนาดกลาง มีการจ้างงาน 16-30 คน มีจำนวนสินทรัพย์ถาวร 31-60 ล้านบาท
 • กิจการผลิตสินค้า ขนาดย่อม มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน มีจำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท / ขนาดกลาง มีการจ้างงาน 51-200 คน มีจำนวนสินทรัพย์ถาวร 51-200 ล้านบาท
 • กิจการให้บริการ ขนาดย่อม มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน มีจำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท / ขนาดกลาง มีการจ้างงาน 51-200 คน มีจำนวนสินทรัพย์ถาวร 51-200 ล้านบาท

เพราะฉะนั้น ธุรกิจขายของออนไลน์ – นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จึงอาจเป็นได้ทั้ง SME หรือ MSME ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายได้และจำนวนการจ้างงานนั่นเอง อย่างไรก็ตาม สำหรับปีนี้ สสว. จึงมุ่งเน้นการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยหรือไมโครเป็นหลัก โดยมีแผนส่งเสริมธุรกิจที่มุ่งเน้น 5 ด้านหลักๆ ได้แก่

 1. สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้ดำเนินธุรกิจแบบ Smart MSME
 2. ขับเคลื่อน MSME สู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
 3. พัฒนา Micro SME ให้ได้รับมาตรฐานสินค้า เข้าสู่ตลาดและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้
 4. สร้างการตระหนักรู้เรื่องการใช้ Data ให้เป็นประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจ (Data-Driven Enterprise)
 5. ส่งเสริม MSME ที่ผลิตสินค้าให้ต่อยอดธุรกิจการค้าบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและยกระดับรายได้ (Servitization)

เกร็ดน่ารู้

ลักษณะสำคัญของธุรกิจ SME

เน้นจุดแข็งในด้านนวัตกรรม จะมีการแข่งขันกันระหว่างธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโต

– ธุรกิจ SME ต้องคอยดึงดูดเงินทุนเพื่อสนับสนุนความพยายามของพวกบริษัท

– รัฐบาลในหลายประเทศ และองค์กรระดับโลกบางแห่งสนับสนุนการเติบโตของบริษัท SME ใหม่ๆ โดยเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อและสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล เพื่อให้บริษัทเล็กๆ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างของธุรกิจ SME มีอะไรบ้าง ?

1.สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค

เป็นกลุ่มสินค้าจำพวกอาหาร และอุปกรณ์ใช้สอยภายในบ้าน เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงในตลาด SME ลงทุนต่ำ กำไรสูง มีลูกค้าที่มั่นคง เนื่องจากสินค้าเหล่านี้เป็นปัจจัยจำเป็นต่อมนุษย์ จะขายได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

2.ขายของออนไลน์ – นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคนี้ เพราะสามารถเริ่มต้นได้ทันที และไม่ว่าใครก็สามารถขายได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิต แค่เพียงรู้แหล่งวัตถุดิบหรือสินค้า ก็สามารถนำมาขายต่อได้เพื่อเพิ่มกำไรได้ทันที โดยเฉพาะสินค้าจากจีนหรือการสั่งของจาก taobao ซึ่งมีแหล่งขายส่ง ราคาไม่แพง และมีสินค้าให้เลือกมากมาย นอกจากนี้ ธุรกิจขายของออนไลน์ยังไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้องเสียค่าจ้างพนักงาน หรือค่าเช่าอาคาร เน้นใช้บริการรับส่งสินค้า และส่งสินค้าด้วยตนเอง สำหรับนักธุรกิจออนไลน์มือใหม่ สามารถทดลองสั่งของจาก taobao ได้โดยผ่านเว็บไซต์ภาษาไทยอย่าง Firsttaobao ซึ่งรองรับการสั่งของจาก Taobao tmall และ 1688 

3.บริการเครื่องหยอดเหรียญ อาทิ ตู้น้ำ, เครื่องซักผ้า และตู้เติมน้ำมัน

เป็นการทำเงินง่ายๆ เพียงลงทุนซื้อเครื่องไปตั้งตามพื้นที่เช่าต่างๆ เนื่องจากคนสมัยนี้ต้องการความสะดวกสบาย แต่ไม่ต้องการเสียเงินซื้อเครื่องกรองน้ำหรือเครื่องซักผ้า ก็มักจะมองหาเครื่องบริการหยอดเหรียญเหล่านี้ ซึ่งมักจะตั้งอยู่ตามหน้าหมู่บ้าน ในหอพัก คอนโดมิเนียม ฯลฯ เป็นต้น