ชิปปิ้ง

ชิปปิ้ง สำรวจตัวเลขการใช้เงินของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน-firsttaobao ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง สำรวจตัวเลขการใช้เงินของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน                                                                              firsttaobao 1024x536

ชิปปิ้ง สำรวจตัวเลขการใช้เงินของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน

ชิปปิ้ง สำรวจตัวเลขการใช้เงินของผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่มีอิทธิพลมากต่อการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของ ท่องเที่ยวหรือหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีพฤติกรรมการบริโภคและการใช้จ่ายแตกต่างจากผู้ชายจึงทำให้การตลาดในยุคปัจจุบันนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้น