นำเข้าสินค้าจากจีน

ค่าขนส่ง

นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง                 firsttaobao11
นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง                 firsttaobao12
นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง                 firsttaobao13
นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง                 firsttaobao14
ค่าบริการตีลังไม้

ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้

ค่าบริการ

บิลละ 10 บาท

ค่าประกันภัย

เฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่า ของค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง

ขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาท ต่อบิล หากเกณฑ์น้ำหนักไม่ถึงขั้นต่ำ จะถูกคิดที่ 150 บาท

ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท

ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท

นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง calculate cubicmeter first new

นำเข้าสินค้าจากจีน firsttaobao

กิโลกรัม (กก.)

คำนวณโดยใช้
น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกก. = ค่าขนส่ง
ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 10 กก. ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 10 X 59 = 590 บาท

ปริมาตร (Q)

คำนวณโดยใช้
ค่าปริมาตร (Q) X อัตราค่าส่งแบบ Q = ค่าขนส่ง
ตัวอย่าง สินค้าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 0.06 X 6,400 = 384 บาท

คำนวณค่าขนส่ง

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
ระดับสมาชิก
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
หมายเหตุ

การคำนวณค่าขนส่งของการ สั่งสินค้าจากจีน จะใช้เกณฑ์สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร หากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก

ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท ค่าขนส่ง จะคิด 1 บิลการสั่งซื้อ ไม่มีบริการรวมสินค้ากับบิลอื่นๆ ได้

ค่าขนส่งภายในประเทศ​

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)) ÷ 6,000 = น้ำหนัก

หมายเหตุ : Flash Express ไม่รับสินค้าที่ตีลังไม้

+ อ่านเพิ่ม

นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง                     shopping nim

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)) ÷ 4,000 = น้ำหนัก

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง                     shopping kerry

Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กก.
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว /ชิ้น
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ยาว+สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 ซม.
  เช่น กว้าง 40 ซม. + 50 ซม. + 50 ซม. = 140 ซม.
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับท่านที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express
  และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย Nim Express
  ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
นำเข้าสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง                     shopping              1
จังหวัดอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-114-7885

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งเหมารถ
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

นำเข้าสินค้าจากจีน

นำเข้าสินค้าจากจีน