วิธีคำนวณค่าขนส่ง การชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 รอบ

สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง firsttaobaoicon          01 300x223

การชำระเงินรอบแรก

ค่าสินค้า

สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง firsttaobaoicon    01 300x223

การชำระเงินรอบสอง

- ค่าขนส่งจากร้านค้าในจีนมาโกดังกว่างโจว
- ค่าขนส่งจากโกดังกว่างโจวมาไทย
- จากโกดังไทยส่งถึงบ้านลูกค้า

สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง firsttaobaoicon       01 300x223

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง calculate cubicmeter first 768x576

หากใช้หน่วยกิโลกรัม (กก.)
คำนวณโดยใช้
น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกก. = ค่าขนส่ง
ตัวอย่าง
สินค้าน้ำหนัก 10 กก. ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 10 X 59 = 590 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q)
คำนวณโดยใช้
ค่าปริมาตรที่ได้ (Q) X อัตราค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่ง
ตัวอย่าง
สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 0.06 X 6,400 = 384 บาท

หมายเหตุ

 • การคำนวณค่าขนส่งของการ สั่งสินค้าจากจีน จะใช้เกณฑ์สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร หากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท ค่าขนส่ง จะคิด 1 บิลการสั่งซื้อ ไม่มีบริการรวมสินค้ากับบิลอื่นๆ ได้
ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
ระดับสมาชิก
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

อัตราค่าขนส่งสินค้าตามระดับสมาชิก

สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง                 firsttaobao1 768x486
สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง
สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง                    firsttaobao 768x486
สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท
ค่าบริการบิลละ 10 บาท
ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่า ของค่าขนส่ง
ค่าขนส่งขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาท ต่อบิล หากเกณฑ์น้ำหนักไม่ถึงขั้นต่ำ จะถูกคิดที่ 150 บาท

ค่าขนส่งภายในประเทศ

สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง                     shopping                05

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 6000 = น้ำหนัก

สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง                     shopping nim                5

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 4000 = น้ำหนัก

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง Fristtaobaokerry

Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กก.
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว /ชิ้น
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ยาว+สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 ซม.
  เช่น กว้าง 40 ซม. + 50 ซม. + 50 ซม. = 140 ซม.
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับท่านที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express
  และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย J&T Express
  ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
เถาเป่า สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง

รถรับจ้าง

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งเหมารถ
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
  หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน
  ทางเรือ 15-30 วัน แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้
  เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ อาหารและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท
ขั้นต่ำ 300 บาท
ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการบิลละ 10 บาท
ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่า ของค่าขนส่ง

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท
ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการบิลละ 10 บาท
ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่า ของค่าขนส่ง

อัตราค่าขนส่งสินค้าตามระดับสมาชิก

สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง                 firsttaobao1 768x486
สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง

หากค่าขนส่งขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาท ต่อบิล หากเกณฑ์น้ำหนักไม่ถึงขั้นต่ำ จะถูกคิดที่ 150 บาท

สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง                    firsttaobao 1
สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง

ค่าขนส่งภายในประเทศ

Nim Express

 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ไขได้ ก็ต่อเมื่อ
  สินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
 • ในกรณีสินค้าน้ำหนักเกิน 50 กก.
  ให้ลูกค้ามารับสินค้าเองที่ DC
  ของ Nim Express ของจังหวัดนั้นๆ
  สามารถดูจุดรับของได้ที่ www.nimexpress.com 

สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)

ให้มารับตามรายละเอียดนี้

สินค้าชิ้นเล็ก

 • ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง
  จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-709-6293

สินค้าชิ้นใหญ่

 • หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1
  โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • สงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
  (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง
  อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า

ของ Nim Express ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim Express จะติดต่อลูกค้าเมื่อสินค้า
มาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 • ที่มีน้ำหนักเกิน 50 กก.
 • สินค้าที่มีความยาวขนาด 1.7 ม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง
 

Nim Express

 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ไขได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
 • ในกรณีสินค้าน้ำหนักเกิน 50 กก. ให้ลูกค้ามารับสินค้าเองที่ DC
  ของ Nim Experss ของจังหวัดนั้นๆ สามารถดูจุดรับของได้ที่
  www.nimexpress.com

สำหรับท่านที่อยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)

ให้มารับตามรายละเอียดนี้

สินค้าชิ้นเล็ก

 • ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-709-6293

สินค้าชิ้นใหญ่

 • หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110
  โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • สงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim Express ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim Express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)
1.สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
2.สินค้าที่มีความยาวขนาด 1.7 เมตร
3.ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
4.พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry
  ต้องห้ามหนักเกิน 20 กก.
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว /ชิ้น
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ยาว+สูง
  รวมกันต้องไม่เกิน 180 ซม. เช่น
  กว้าง 40 ซ.ม. + 50 ซ.ม. + 50 ซ.ม. = 140 ซม.
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุ
  ที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับท่านที่เลือกการขนส่งในไทย
  ด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้
  ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย
  ด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กก.
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว /ชิ้น
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ยาว+สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 ซม.
  เช่น กว้าง 40 ซ.ม. + 50 ซ.ม. + 50 ซ.ม. = 140 ซม.
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับท่านที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express
  และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย Nim Express
  ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
เถาเป่า สินค้าจากจีน ค่าขนส่ง
 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งเหมารถ
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อ
  สินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้ว
  จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
  ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน
  แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลา
  ดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้า
  ระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
  ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งเหมารถ
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
  หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน
  ทางเรือ 15-30 วัน แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้
  เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม
สินค้าที่มีลิขสิทธิ์
อาหารและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ อาหารและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

สำหรับลูกค้าที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าสามารถปรึกษาทีมงานได้ที่
โทร 02-114-7885

สำหรับลูกค้าที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าสามารถปรึกษาทีมงานได้ที่
โทร 02-114-7885